Föreningsstämma 2023

Alla kallelser har nu skickats ut. Datum & tid: 19:e Juni 2023 kl. 19Plats: The Winery Hote,  Rosenborgsgatan 20, 169 74 Solna Vid klockan 18:30 startar registrering och registrering av fullmakt. Underlag