Kallelse till extra föreningsstämma 2018-08-28 och underlag för beslut

Datum: tisdagen den 28:e augusti 19.00 Plats: Föreningslokal 1101, Evenemangsgatan 30 Välkommen redan klockan 18.30 för registrering och registrering av fullmakter. Kallelse till extra föreningsstämma Information om förråd och säkerhet https://www.presslaktaren.se/extrastamma-2018-2/ Dagordning Stämmans öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande… Läs merKallelse till extra föreningsstämma 2018-08-28 och underlag för beslut