Föreningsstämma 2020

Alla kallelser har nu skickats ut. Datum & tid: 25:e maj 2020 kl. 19Plats: Evenemangsgatan 28, 169 56 Solna & digitalt Anmälan för digitalt deltagande skickas till info@presslaktaren.seVid klockan 18:30 startar registrering och registrering av fullmakt. Underlag