Andrahandsuthyrning

I dagligt tal sägs det att man hyr ut en bostadsrätt i andra hand, men samma regler gäller även om bostadrättshavaren lånar ut lägenheten – därför används formellt begreppet upplåtelse. En andrahandsupplåtelse blir det så snart du som bostadrättshavaren har lämnat över lägenheten till någon annan person under en viss tid, utan att själv vistas där. Det spelar då ingen roll om det är en nära släkting eller någon annan som bor i lägenheten, inte heller om du tar ut någon hyra eller ej.

Vem är ansvarig för lägenheten?

Det är alltid du som bostadsrättshavare som har ansvaret. Både för lägenheten och för dina medlemsskyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen. Detta inkluderar bland annat att betala månadsavgiften, se till att grannar inte störs och att den så kallade vårdnadsplikten sköts. Om inte månadsavgiften betalas kan det leda till att du får en betalningsanmärkning och i värsta fall att du blir uppsagd. Vårdnadsplikt innebär att du känner ansvar för och vårdar lägenheten samt de allmänna utrymmen som finns i fastigheten. Det är därför mycket noga att du kontrollerar den som skall bo i din lägenhet i andra hand noga. Du kan begära referenser, kontrollera med kronofogden om det finns några aktuella ärenden och begära att få en aktuell inkomstuppgift.

Vem står för lägenhetens försäkring?

Lägenheten är din andel i bostadsrättsföreningen, något som du har investerat pengar i. Det är viktigt att du har kvar din hemförsäkring. Har du kvar möbler i lägenheten är det extra viktigt med en hemförsäkring som skyddar vid skador. Även andrahandshyresgästen bör ha en egen hemförsäkring för sina saker och för att kunna ersätta dig vid eventuella skador. Tala med era försäkringsbolag om vilket skydd ni har och behöver.

Behöver jag styrelsens tillstånd?

Ja. Du måste alltid ha bostadsrättsföreningens styrelses tillstånd för att hyra eller låna ut din lägenhet i andra hand. Byter du hyresgäst måste en ny ansökan lämnas in till styrelsen – även om detta sker under en redan beviljad period. Se §47 i föreningens stadgar.

För att få tillstånd behöver du uppvisa skäl för uthyrningen. Det kan till exempel vara om du skall arbeta eller studera på annan ort under en period, sambo på prov eller medicinska skäl. Observera att juridisk person aldrig godkänns som andrahandshyresgäst – du kan alltså inte hyra ut din lägenhet till t ex ett företag.

Om styrelsen säger nej har du rätt att få ditt ärende prövat i hyresnämnden.

Att tänka på

Se till att förse styrelsen med kontaktuppgifter där du kommer att finnas anträffbar. Om något händer är det viktigt att snabbt kunna nå dig, det kan också komma viktiga frågor till föreningsstämman som du vill kunna lämna en synpunkt på. Är du svår att nå under uthyrningsperioden bör du istället lämna en fullmakt till någon person som finns tillgänglig för föreningen, som kan fatta snabba beslut på plats och/eller hjälpa till med lägenheten. Det är även viktigt att du förser styrelsen med kontaktuppgifter till din andrahandshyresgäst.

Om något problem uppstår i lägenheten under uthyrningstiden är det till dig som uthyrare andrahandshyresgästen skall vända sig. Du skall sedan i din tur kontakta föreningen/styrelsen i ärendet. Det finns ingen relation mellan andrahandshyresgästen och föreningen.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand gäller följande:

 1. Du måste ha tillstånd från styrelsen!
 2. Styrelsen ger tillstånd till uthyrning i minimum 3 månader och max 1 år i taget.
 3. Du som vill hyra ut i andra hand ansöker om detta hos styrelsen genom att skriva ut och fylla i formuläret ”Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning” längst ner på denna sida och posta till:
  Brf Pressläktaren
  Evenemangsgatan 30
  16956 Solna
  Bifoga en kopia på hyreskontraktet med din föreslagna hyresgäst.
 4. Kom ihåg att det är du som medlem som fortfarande ansvarar för att avgiften till föreningen blir betald i tid och att du får betalningsanmärkning och kan utesluten ut bostadsrättsföreningen och genom det förlora din nyttjanderätt om detta inte sköts ordentligt.
 5. Det är inte tillåtet att byta ut skyltar på brevlådan och dörren själv.
 6. Det är även du som medlem som ansvarar för att den person som hyr din lägenhet i andra hand följer alla ordningsregler i huset, så var noggrann vid valet av hyresgäst. Vidare är det även du som är andrahandshyresgästens kontaktperson mot föreningen, exempelvis vid felanmälan o dyl.
 7. Styrelsen meddelar sitt beslut om andrahandsuthyrningen skriftligen efter närmaste styrelsemöte.

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning