Bostadsrättstillägg på föreningens fastighetsförsäkring

Brf Pressläktaren har tecknat fastighetsförsäkring med Folksam. I försäkringen finns ett bostadsrättstillägg för alla bostadsrätter i föreningen. Bostadsrättstillägget täcker det som man själv ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Bostadsrättstillägget är ett komplement till hemförsäkringen för bostadsrättsinnehavare. Hemförsäkringen måste boende teckna själva, precis som vanligt. Dock behöver man inte teckna bostadsrättstillägget.

Vem som anmäler vad

Vid större fastighetsskador ska någon i styrelsen anmäla skada. Om exempelvis vattenskada uppkommer inne i lägenheten ska den också gå via styrelsen då du har anmälningsplikt eftersom skadan anses drabba fastigheten och inte enbart din lägenhet. Vid mindre skador såsom glasskador, kyl, frys, spis, tvättmaskin, torktumlare osv. kan bostadsrättshavaren anmäla själv till Folksam.

När jag anmäler själv

I de fall du själv ska anmäla skada ringer du till Folksam på 08-772 80 20 och ber att få bli kopplad till ”företag”. Berätta redan vid anmälan att din bostadsrättsförening har en fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg så slipper du bli omkopplad till olika ställen.
Föreningens försäkringsnummer är 34 57 79.
Föreningens organisationsnummer är 769625-9899.

Självrisk

Bostadsrättshavaren står alltid för den självrisk som tillämpas genom det gemensamma bostadsrättstillägget.

Försäkringsvilkor B388 Bostadsrättsförsäkring