Extra stämma 2019

Design och offert för entréerna på plan 1 och 4

Designförslag entré plan 1 och 4
Färgerna kommer finnas på plats på extra stämman så man kan se hur det kommer se ut, färger på skärm kan vara missvisande.

Offererat pris: 120 000kr (exkl moms)

Design och offert för källsorteringsrummet

Offererat pris: 23 000 kr (exkl moms)

Porttelefon

Fast vi har ett beslut från tidigare extra stämma vill vi ha ett nytt beslut om porttelefoner eftersom den påverkar de boende.

Offererat pris:
Med video 253 000kr (exkl moms)
Med bara ljud 105 000kr (exklmoms)