Extrastämma 2018 2

Förråd

Det varit en del inbrottsförsök i cykelrummet så vi beslutade att ta in offerter på förråd godkända av Stöldskyddsföreningen vilket ökade kostnaden.
Vi vill ha ett godkännande av nya kostnaden.

SSF godkända förråd kostar 80 000 kr exkl moms.

Tidigare godkända förråd kostar 50 000 kr exkl moms.

Säkerheten i huset

Kanske den viktigaste frågan i vår fastighet (i allas boende faktiskt) är säkerheten
– att vi alla ska känna trygghet och glädje av att vistas i våra gemensamma lokaler och naturligtvis i våra egna lägenheter i huset.

I säkerhetsbegreppet ligger bl.a. det arbete styrelsen redan utför, delvis själva och ibland med samarbetspartners, för att t ex undvika en eld och/eller spridning av eld inom fastigheten.
Det arbetet görs t ex genom att vi företar regelbundna brand/ säkerhetsronder för att bl.a. se att det inte förekommer brandfarligt material i allmänna utrymmen.
Det här arbetet känns absolut självklart för oss alla boende och viktigt att upprätthålla.

Men på sista tiden har även vissa händelser i själva huset och utanför huset visat på att vi inom föreningen även behöver väcka frågan om vi har tillräckligt ”skydd” för att vi boende ska känna även fysisk trygghet när vi ska in och ut ur fastigheten.

Exempel på detta kan vara:

  • Övervakningskameror (inspelningsbara) utplacerade i entré och cykelförråd
  • Ta bort portkoden och istället undersöka ett system med t ex porttelefon till de boende som själva får ansvara för vilken som släpps in (bara bekanta alltså)
  • Ev. någon gång per vecka ha väktare som ronderar huset med hund för att säkerställa och markera att detta hus är välbevakat

Vi i styrelsen önskar få föreningens mandat på stämman att gå vidare med att undersöka och genomföra alla de åtgärder som styrelsen finner nödvändiga för att säkerställa att föreningen har rätt nivå av säkerhet i fastigheten.