Extra stämma 2018

Föreningslokal med gästlägenhet

Föreningen hade inte någon lokal vi kunde ha möten eller arbeta gemensamt.
Vi såg en lägenhet som verkade vara svårsåld som vi om vi kunde hyra ut den till medlemmar som gästlägenhet inte skulle belasta föreningens ekonomi för mycket.
Mer detaljerad information om Föreningslokal med gästlägenhet (finansiering, avgift).

Cykelställ och förråd

Plannen är att installera 15st nya förråd. För att ersätta de cykelställ som måste tas bort pga. nya förråd och försöka upprätthålla Solna stads cykelparkeringsnorm så behövs cykelställen förtätas. Detta görs genoma att installera 112st platser i dubbelsidig tvåvånings cykelställ.
http://mybikepark.se/produkter/horisontell-cykelparkering/

Servicestation för cyklar

För att utöka servicen för cyklar installeras en servicestation med pump och fästanordning för att få upp cykeln till en mer lämplig höjd vid service arbete.
http://mybikepark.se/produkter/servicestation-med-cykelpump/

Mer detaljerad information om förråd, cykelställ och servicestation (kostnader, placering).