Felanmälan

Garantier och felanmälan.
Följande garantier gäller:
Peab Bostad lämnar 5 års garanti enligt kontraktet mellan bostadsrättsföreningen och Peab Bostad.

Felanmälan CEMI:
felanmalan@cemi.se
Vardagar klockan 07.00-16.00 på telefon 0774 – 400 990

Jour klockan 16.00-07.00 på telefon 08-187000 Lyssna noga på telefonsvararen när du ringer.
OBS! Endast akut annars kan den som anmäler komma att debiteras.

Uppge föreningens namn, ditt namn, fel, lägenhetsnummer samt telefonnummer.
(Anmälda fel som inte är garantifel utan uppkommit genom t.ex. handhavandefel, normalt slitage eller oaktsamhet kan komma att debiteras dig som bostadsrättshavare).

Besiktning
Innan inflyttningen genomförde en opartisk besiktningsman en slutbesiktning för att säkerställa att bostaden är i godkänt skick. Eventuella besiktningsfel åtgärdas kostnadsfritt.

Om ni upptäcker fel efter inflyttning, dock inom sex månader, är det viktigt att omgående anmäla dessa. Våra servicetekniker åtgärdar de fel som bedöms som byggtekniska fel och inte faller inom ramen för tillåten byggfelsnorm.

Peab har dock ett garantiansvar i fem år. En syn av lägenheten görs efter två år av besiktningsman.

Peab ansvarar dock inte för fel som orsakats av slitage eller misskötsel. Vi vill därför poängtera vikten av att följa drifts- och underhållsinstruktioner för att bevara bostaden i bästa skick och samtidigt få en optimal boendemiljö.

Var noga med att vårda ert nya hem.

Felanmälan tv/tele/data
För mer information/felanmälan kontakta Telia kundservice fiber/lan telefonn 020-240250.

Electrolux
Vitvaror skall felanmälas direkt till Electrolux på telefon 0771-76 76 76

Hiss
Anmäls direkt till KONE på telefon 08-618 01 80