Felanmälan

Garantier och felanmälan.
Felanmälan CEMI:
felanmalan@cemi.se
Vardagar klockan 07.00-16.00 på telefon 0774 – 400 990

Jour klockan 16.00-07.00 på telefon 08-187000 Lyssna noga på telefonsvararen när du ringer.
OBS! Endast akut annars kan den som anmäler komma att debiteras.

Uppge föreningens namn, ditt namn, fel, lägenhetsnummer samt telefonnummer.
(Anmälda fel som inte är garantifel utan uppkommit genom t.ex. handhavandefel, normalt slitage eller oaktsamhet kan komma att debiteras dig som bostadsrättshavare).

Var noga med att vårda ert nya hem.

Felanmälan tv/tele/data
För mer information/felanmälan kontakta Telia kundservice fiber/lan telefonn 020-240250.

Electrolux
Vitvaror skall felanmälas direkt till Electrolux på telefon 0771-76 76 76

Hiss
Anmäls direkt till KONE på telefon 08-618 01 80