Felanmälan

Felanmälan Nabo:
felanmalan@nabo.se nabo.se/felanmalan
Vardagar klockan 07.00-16.00 på telefon 010-288 00 26

Jour klockan 16.00-07.00 på telefon 010-288 00 26 Lyssna noga på telefonsvararen när du ringer.
OBS! Endast akut annars kan den som anmäler komma att debiteras.

Uppge föreningens namn, ditt namn, fel, lägenhetsnummer samt telefonnummer.
(Anmälda fel som inte är garantifel utan uppkommit genom t.ex. handhavandefel, normalt slitage eller oaktsamhet kan komma att debiteras dig som bostadsrättshavare).

Var noga med att vårda ert nya hem.

Felanmälan tv/tele/data
För mer information/felanmälan kontakta Telia kundservice fiber/lan telefon 020-240250.

Electrolux
Vitvaror skall felanmälas direkt till Electrolux på telefon 0771-76 76 76 ingen garanti kvar

Hiss
Anmäls direkt till KONE på telefon 08-618 01 80