Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Styrelsen kallar medlemmarna till stämman med angivande av föreslagen dagordning och information om de ärenden som skall tas upp.

Kallelse till ordinarie stämma utgår tidigast 4 och senast 2 veckor före utsatt datum.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämman skall skriftligen framställa sin begäran (så kallad motion) hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Mer information om motioner kan ni läsa på denna sida.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.

Om medlem inte kan närvara kan en ställföreträdare med fullmakt som antingen skall vara medlem i föreningen, medlemmens make, sambo, syskon, förälder eller barn. Länk till fullmakt.

Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

Protokoll från tidigare föreningsstämmor

Pressläktaren – Ordinarie föreningsstämma 2023-06-19
Pressläktaren – Ordinarie föreningsstämma 2022-05-23
Pressläktaren – Ordinarie föreningsstämma 2021-05-24
Pressläktaren – Ordinarie föreningsstämma 2020-05-25
Pressläktaren – Ordinarie föreningsstämma 2019-05-27
Pressläktaren – Extras föreningstämma 2018-08-28
Pressläktaren – Ordinarie föreningsstämma 2018-05-24
Pressläktaren – Extra föreningsstämma 2018-01-24
Pressläktaren – Extra föreningsstämma 2017-09-19
Pressläktaren – Ordinarie föreningsstämma 2017-05-30
Pressläktaren – Extra föreningsstämma 2016-11-28
Pressläktaren – Ordinarie föreningsstämma 2016-05-23