Förråd

Föreningen har 31 förråd som hyrs ut till medlemmarna.

Alla förråd är uthyrda och det finns en kö-lista man kan anmäla sig till genom att kontakta styrelsen.