Info till mäklare & banker

Senast uppdaterad: 2024-02-01

Nedan finns nödvändiga uppgifter till mäklare som har fått förmedlingsuppdrag av bostadsrätt i Brf Pressläktaren. Syftet är att underlätta för fastighetsmäklare vid försäljningar. Mer info som årsredovisning, stadgar och aktuella kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Innan en medlem/flera medlemmar godkänns bokas ett möte med styrelsen.
Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap.

Förfrågningar rörande pantförskrivning, lägenhetsförteckning, köpebrev och handlingar för medlemsansökan skickas till:

Brf Pressläktaren
Nabo 112243
FE258
105 69 Stockholm

E-post: avgifthyra@nabo.se

Godkännande av en ny medlem görs på nästkommande styrelsemöte efter kompletta handlingar inkommit till styrelsen och möte med ny medlem.

Vanliga frågor

Avgiftshöjning

Börjar gälla från mars 2024.  Avgiften kommer ökas med 10%.  
Vi vill understryka att denna ändring är ett resultat av ökade räntekostnader på föreningens lån

Vad ingår i månadsavgiften

Värme, kallvatten, bredband (1000/1000Mbit/s) och kabel-TV (kanalpaket lagom). Varje bostadsrättsinnehavare ska besitta 2 stycken digitala tv-boxar. Digitalboxarna tillhör lägenheten.

Finns planer på att ändra avgiften för de boende?

För tillfället finns det inte någon planerad ändring av avgiften.

Accepteras en juridisk person

Juridisk person accepteras ej i föreningen.

Accepteras delat ägandeskap

Delat ägandeskap kan accepteras mellan äkta makar, registrerat partnerskap eller sådana sambor på vilka sambolagen tillämpas.

Uppvärmning

Fjärrvärme.

Nyckelhantering

Vid en försäljning av bostaden ska säljaren, till köparen, överlämna samtliga nycklar/taggar.
Varje bostadsrättsinnehavare ska besitta:
8 st lägenhetsnycklar (4 nycklar till huvudlås och 4 nycklar till extra lås)
3 st taggar
3 st postnycklar

Om köparen godtar ett mindre antal nycklar/taggar än totalt antal tillverkade nycklar är köparen ansvarig även för de saknade nycklarna/taggar och bekostar nytillverkning av nycklar/taggar.
Köparen ombeds kontakta Låspunkten AB om ej alla nycklar överlämnas för ReKey eller cylindrar.

Förråd

Alla lägenheter som har 4 rum har ett förråd utanför lägenheten i huset.
Förreningen har ett antal förråd som inte är bundna till lägenheter för uthyrning till medlemmar. Alla förråd är för närvarande uthyrda men det finns en kö man kan anmäla sitt intresse till.  

Parkering

Föreningen har inga egna parkeringsplatser. Parkeringsplatserna i Arenagaraget hyrs ut av Parkman. Det finns över 800 platser fördelat på tre plan. Om Du vill hyra en garageplats besök www.parkman.nu. Tillstånd för boendeparkering utfärdas utav Solna Stad.