Informationstavla

Våra informationstavlor har lite olika innehåll, de visar information när det är rörelse i närheten.

Om du håller upp din tagg vid det ljusgrå nyckelhålet så kommer ni åt aptusportalen.

I aptusportalen kan ni bl.a. boka tvättstugan.