Internet och TV

I avgiften till föreningen ingår bredbandstelefoni, bredband 1000 Mbit/s med trådlös router och
tv med tv-paket Lagom.

Kom igång med dina nya tjänster
Kontakta Telia på 90200 för att aktivera dina tjänster.

Koppla in bredband
https://www.telia.se/privat/support/info/koppla-in-bredband/koppla-in-bredband-via-fiber

Koppla in TV
https://www.telia.se/privat/support/info/koppla-in-telia-digital-tv-via-fiber-med-tradlos-router

Hjälp med installation
https://www.telia.se/privat/support/personlig-tekniker-hemma