Leverantörer som kontaktar boende direkt

För att underlätta för boende att veta om någon kontaktar er har vi skapat en lista i Nabo-portalen på leverantörer vi har som kanske kontaktar er direkt.