Motion

Hur man skriver en motion

Som medlem så kan man skicka in motioner till föreningsstämman, man kan göra det enskilt eller i grupp.

Nedan följer några punkter som en motion bör ha för att göra det enklare för styrelsen och medlemmarnas röstning på föreningsstämman.

  1. Skriv vilken föreningsstämma motionen är till.
  2. Ha en rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om, kort, informativ, tydlig. Om bilaga bifogas ha en referens till bilaga i denna sektion.
  3. Ha en bakgrund, motiv, förslag. Skriv klart och kortfattat.
  4. Ha helst ett yrkande per motion, kortfattat och tydligt. Vad ska beslutas om enligt din rekommendation? Yrkande bör skrivas i att-sats format.

Utöver dessa 4 punkter ska motionen ha namn och lägenhetsnummer på medlemmar och datum.

Motionen lämnas in i Brf Pressläktaren brevlåda på plan 1 där alla andra brevlådor är.

Om ni vill kan ni använda våran mall.
Här kan ni se ett exempel.