Avgiftsfritt i december

Styrelsen har beslutat att inte ta ut någon avgift i december. Ni har kanske redan sett det i avierna som skickades ut förra veckan. Vi har ett gott kassaflöde och de besparingar som görs ska så klart tillfalla våra medlemmar.