Avgiftshöjning

Vi vill meddela om en kommande höjning av avgiften.  
Den är planerad att börja gälla från februari 2024, den blev uppskjuten till mars 2024.  
Avgiften kommer ökas med 10%.  
Vi vill understryka att denna ändring är ett resultat av ökade räntekostnader på föreningens lån.