Demo av passagesystem

Torsdag 13:e februari kl. 18-20
Föreningslokalen plan 2 (1101)

Vi kommer visa funktionerna i passagesystemet och hjälpa de på plats att använda systemet.

Vi kommer dela ut inloggningsuppgifter till de på plats.
De som inte kan närvara kommer få uppgifterna på fredag i brevlådan.

Det kommer finnas utförliga instruktioner hur man använder systemet på hemsidan.

För de som inte hämtat ut nya taggar eller väntar på 4:e taggen kommer vi lämna ut taggar under senare delen av mötet. Ta med legitimation.