Matavfallssortering

Nu har vi fått vårt första kärl för matavfall. Endast de som anmält intresse att sortera matavfall får använda den. Vi börjar på detta sätt för att se hur det påverkar utnyttjandet av hushållssoporna. Är ni intresserade så kan ni anmäla er på matavfall@presslaktaren.se.

Matavfallshämtning är kostnadsfritt i Solna för närvarande, vilket kan sänka kostnaden för sophämtning.

Det nya matavfallskärlet står mellan tidnings- och pappersförpacknings-kärlen och är brun.

Vad händer med matavfallet?

Det matavfall som du sorterar behandlas och blir biogas till fordonsbränsle och värdefull växtnäring till odlingsmark.