Miljörum

Någon slänger fortfarande grovsopor i miljörummet. Polisen är intresserad av varifrån grovsoporna kommer såsom kappsäck, skor, speglar, bord, madrasser etc.

Kan alla vara uppmärksamma på varifrån detta kan komma och tänka på att inte släppa in obehöriga.