Motioner till årstämman

Den 24:e maj är ordinarie föreningsstämma och för er medlemmar som har förslag på förbättring kan skicka in motioner som tas upp på stämman.

Om ni vill ha lite information om motioner, hur man kan skriva eller en mall för det så finns det på vår sida om motioner.

Sista dagen för motioner till 2018 föreningsstämma är den 31 mars.