Problem med el till passagesystemet

För tillfället så fungerar inte taggar till entrén, cykelrummet och soprummet.
Bokning av tvättider fungerar inte heller.

Entrédörren kan ni öppna med er dörrnyckel, soprummet är inte låst för tillfället.

I andra delar av huset fungerar taggar.
I dagsläget vet vi inte exakt när det är löst.

Det är felanmält till NORDSTADEN/PEAB och skickat till PEABs elektriker som kan systemet.