Planerat arbete med hissar

Föreningens leverantörer kommer arbeta med brandsäkerhet i våra hissar som går mellan plan 1–22. Arbetet betyder att det kommer vara flera stopp i båda hissarna under kortare stunder. Datum och tider för flera kortare stopp av hissar 2021-03-17 kl. 08:00–12:00

Föreningsstämma 2020

Alla kallelser har nu skickats ut. Datum & tid: 25:e maj 2020 kl. 19Plats: Evenemangsgatan 28, 169 56 Solna & digitalt Anmälan för digitalt deltagande skickas till info@presslaktaren.seVid klockan 18:30 startar registrering och registrering av fullmakt. Underlag