Passagesystem med tagg

  1. Håll din tagg framför nyckelhålssymbolen i knappsatsen.
  2. Symbol och grön sken indikerar att porten är öppen.
  3. Symbol och rött sken indikerar icke godkänd passage (felanmäll, beställ behörighet).