Passagesystem

Uppdaterat: 2020-02-14

Nuvarande status

Porttelefon:

Installerat och fungerande (hur fungerar den).
Svara och öppna port.
Kamerafunktion.
Kod+OK fungerar tills den 28:e februari.

Andra dörrar:

Installerat och fungerande (hur öppnar man).
Kod+OK fungerar tills den 28:e februari.

Tvättstuga:

Bokning är manuell tills 16:e mars, bokningschema finns på sidan av tvättstugedörren. Bokning via infotavla/webb.

Infotavlor:

Installerade och fungerar (hur fungerar den), Information och tvättstugebokning

Tagg:

Vi kommer ha utlämningar den 13:e februari kl 18-20 igen.
Kod+OK fungerar tills den 28:e februari.