Porttelefon

Uppdaterat: 2023-02-02

Så här fungerar din porttelefon

Vid entrén sitter en porttelefon. Det är på den dina besökare ringer upp dig för att bli insläppta och det är även porttelefonen som du använder för att låsa upp entréporten.

Namnsökning

 1. Tryck på knappen som pekar ut ”SÖK EFTERNAMN”.
 2. Välj begynnelsebokstav. Bläddra vidare med knapparna UPP eller NER.
 3. Ring önskat namn med knappen bredvid.
 4. Indikerar uppringning.
 5. Accepterar medlemmen tillträde, visas detta i displayen och nyckelhålet blir grönt. Plan och lägenhet presenteras.
 6. Nekas tillträde återgår porttelefon till startläge.

Ringa upp med telefonnummer

 1. Mellan klockan 22:30 till 06:00 går det endast att göra påringning med telefonnummer.
  Följ föregående guide vid punkt 3 så säger den att det är nattläge och att du ska slå telefonnummer.
 2. Tryck ”OK” på knappsatsen.
 3. Medlemmen svarar.
 4. Accepterar medlemmen tillträde, visas detta i displayen och nyckelhålet blir grönt. Plan och lägenhet presenteras.
 5. Nekas tillträde återgår porttelefon till startläge.

Svara vid uppringning från porttelefon

 1. När det ringer på din telefon svara (vårt porttelefonnumer är 08-27 00 16).
 2. Tala med besökare.
 3. Acceptera tillträde: Tryck på ”*” eller ”5” på din telefon.
 4. Neka tillträde: Tryck på ”#”.
 5. Lägg på luren.