Service

Avgifter

Frågor om ekonomi som månadsavgifter, pantförskrivningar och andra ekonomiska frågor hänvisas till Nabo som nås på 010-288 00 27 eller portal.nabo.se/kundportal

El

Föreningen har ett gemensamt elavtal. Avstämning av verklig förbrukning sker kvartalsvis. Ni kan se er egen elförbrukning och kostnad via https://www.compwell.se/anvandare/. Compwell har köpt upp av företaget Ngenic.

Varmvatten

Från och med den 1 juni 2018 debiteras varmvattenförbrukning. Avstämning av verklig förbrukning sker kvartalsvis. Ni kan se er egen elförbrukning och kostnad via https://www.compwell.se/anvandare/.
Compwell har köpt upp av företaget Ngenic.

Fastighetsskötsel och teknisk förvaltning

Hanteras av Nabo Telefon: 010-288 00 26 eller nabo.se/felanmalan

Nycklar

Till varje lägenhet skall det finnas åtta lägenhetsnycklar. Fyra nycklar till huvudlåset och fyra till extra låset. Nya nycklar/fler nycklar kontakta https://www.laspunkten.se/

Det skall även finnas tre-fyra elektroniska passagebrickor och tre nycklar till postfacket. Den elektroniska brickan fungerar till porten, soprummet, cykel- och barnvagnsförråden, och tvättstugan. Kontakta föreningen angående elektroniska passagebrickor.

Parkering

Parkering är en viktig del för oss boende i föreningen men även för de som kommer till oss som gäster. Föreningen har inga egna parkeringsplatser. Parkeringsplatserna i Arenagaraget hyrs ut av Parkman. Det finns över 800 platser fördelat på tre plan.

Hemsida: http://parkman.nu/parkering-friends-arena/

Det finns också boendeparkering på gatan. Tillstånd för boendeparkering ansöker Du om hos Solna Stad. Boende med giltigt parkeringstillstånd betalar avgift antingen genom att köpa månadsmärke alternativt säsongsmärke hos något försäljningsställe i Solna eller genom inköp av parkeringsbiljett i automat.

Hemsida: https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/parkering/boendeparkering/