Service

Avgifter

Frågor om ekonomi som månadsavgifter, pantförskrivningar och andra ekonomiska frågor hänvisas till BoNea som nås på brf@bonea.se eller 040-6313050.

El

Föreningen har ett gemensamt elavtal. Avstämning av verklig förbrukning sker kvartalsvis. Ni kan se er egen elförbrukning och kostnad via https://www.compwell.se/anvandare/.

Varmvatten

Från och med den 1 juni 2018 debiteras varmvattenförbrukning. Avstämning av verklig förbrukning sker kvartalsvis. Ni kan se er egen elförbrukning och kostnad via https://www.compwell.se/anvandare/.

Fastighetsskötsel och teknisk förvaltning

CEMI AB Telefon: 0774 – 400 990

Nycklar

Till varje lägenhet skall det finnas åtta lägenhetsnycklar. Fyra nycklar till huvudlåset och fyra till extra låset. Det skall även finnas fyra elektroniska passagebrickor och tre nycklar till postfacket. Den elektroniska brickan fungerar till porten, soprummet, cykel- och barnvagnsförråden, och tvättstugan.
Nya nycklar/fler nycklar kontakta http://rasundalas.se/

Parkering

Parkering är en viktig del för oss boende i föreningen men även för de som kommer till oss som gäster. Föreningen har inga egna parkeringsplatser. Parkeringsplatserna i Arenagaraget hyrs ut av Parkman. Det finns över 800 platser fördelat på tre plan.

Hemsida: http://parkman.nu/parkering-friends-arena/

Det finns också boendeparkering på gatan. Tillstånd för boendeparkering ansöker Du om hos Solna Stad. Boende med giltigt parkeringstillstånd betalar avgift antingen genom att köpa månadsmärke alternativt säsongsmärke hos något försäljningsställe i Solna eller genom inköp av parkeringsbiljett i automat.

Hemsida: https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/parkering/boendeparkering/