Skadedjur

Föreningen har via vår försäkning ett avtal med Anticimex angående skadedjur.

Om ni hittar skadedjur kan ni anmmäla det till Anticimex via telefon 0752451000 eller webb (beställ skadedjurssanering)

Vid kontakt med Anticimex ska ni ge vårt försäkringsnummer hos Folksam: 345779

 

Med skadedjur avses
Husbock, Pälsänger, fläskänger, mjölbagge, plattbagge, kackerlacka, vägglus, mässingsbagge, vanlig
tjuvbagge, australisk tjuvbagge, silverfisk, mjölor, husor, fruktmott, kakaomott, dammlus,
mal, myra, fågelkvalster, loppa, lus, tusenfoting, mögelbagge, fuktbagge, gråsugga, soldyrkare,
hussyrsa, tvestjärt, geting samt råttor och möss.