Hantering av störningar

När man bor i en bostadsrätt ska man visa hänsyn och inte störa till sina grannar samtidigt som du i din bostad ska kunna leva ett normalt liv. Det innebär att du som bostadsrättsinnehavare får räkna med att höra mer från dina grannar än om du bodde i en villa.

Brf Pressläktarens riktlinjer är att störande ljud inte är tillåtna mellan klockan 22.00 – 06.00. Dessa tider måste respekteras.

När någon stör

  1. Ta själv om möjligt kontakt med grannen och informera denne om situationen
  2. Anmäl till störningsjour och till styrelsen

Anledningen till att störningsjouren måste kontaktas är för att dokumentera störningen så att den medlemmen som upprepade gånger stör kan varnas.

Det mest effektiva när man upplever att grannen stör brukar vara att själv ta kontakt (gärna personlig kontakt) med grannen och informera denne om att deras beteende stör omkringboende. Det är inte ovanligt att grannar är omedvetna om att deras beteende kan störa andra och i och med att detta uppmärksammas så kan man få en chans att upphöra med detta beteende.

Om det inte hjälper att prata med grannen eller om denne vägrar att öppna dörren kan du göra en anmälan till Svenska störningsjouren via telefonnummer 08-568 214 00.

Vi ber er uppmärksamma att kostnaden för Svenska störningsjouren uppgår till 3 000 kr per utryckning, och denna debiteras den störande lägenheten.

Notera att felaktigt utnyttjande av jourservice debiteras anmälaren.

OBS! Vid misstanke om pågående brott, ring istället polis 112.

Glöm inte att också göra en skriftlig anmälan till styrelsen som du skickar via mail till info@presslaktaren.se.

I din anmälan ska du så detaljerat som möjligt beskriva vad störningen består av:

  • Från vilken lägenhet störningen kommer och gärna uppgift om namn på den som stör eller namnet som finns på dörren.
  • Datum och ungefärliga klockslag för när störningen uppkommit
  • Hur länge det har pågått
  • Hur störningen upplevs från din lägenhet eller från där du befunnit dig.

När styrelsen har tagit emot din anmälan görs först en bedömning om hur allvarlig störningen är. Huvudregeln är då att för störningar som är ofta återkommande krävs en lägre nivå av störning och för en störning som inträffat en gång krävs att störningen varit mer allvarlig.

När bedömningen är klar och det konstaterats att det är en tillräckligt allvarlig störning skickas en ”Anmodan att vidta rättelse” till den som stör (den som äger lägenheten). Av denna framgår vad störningen består i och när den inträffat. Det framgår också att man, om detta inte upphör skulle kunna bli avhyst. Det framgår inte vem som har klagat till styrelsen.

Du som klagat får en bekräftelse på vilken åtgärd som vidtagit.

Återkommer störningen hör du av dig igen med en ny anmälan. Beroende på hur allvarlig störningen är så kommer ärendet till slut att tas upp i styrelsen för beslut om eventuell avhysning. Detta är dock ganska ovanligt då de allra flesta rättar sig efter att de fått det påpekat att de stör och vad detta kan få för konsekvenser.

När du anklagats för att störa

Om du fått ett brev från styrelsen om att någon anmält en störning från din lägenhet eller från en person i ditt hushåll får du gärna höra av dig till styrelsen och förklara vad som har hänt.

Det finns många exempel på boende som ansett sig felaktigt anklagade. Hör av dig och berätta,  störningen kanske egentligen kommer från en annan granne?

 

Den dag du ska ha fest eller den gången du under längre tid skall renovera din lägenhet rekommenderar vi att du informerar dina närmaste grannar.