Hantering av störningar

När man bor i en bostadsrätt ska man visa hänsyn och inte störa till sina grannar samtidigt som du i din bostad ska kunna leva ett normalt liv. Det innebär att du som bostadsrättsinnehavare får räkna med att höra mer från dina grannar än om du bodde i en villa.

Brf Pressläktarens riktlinjer är att störande ljud inte är tillåtna mellan klockan 22.00 – 06.00. Dessa tider måste respekteras.

Första gången du upplever en störning

  1. Ta själv kontakt med grannen och informera denne om situationen.
  2. Knacka på dina andra grannar för att se om dessa också störs av ljudet.
  3. Skicka en skriftlig anmälan (till info@presslaktaren.se) till styrelsen redan första gången du upplever störningen.

Vid upprepade störningar

  1. Försök än en gång att ta kontakt med grannen och informera igen om situationen.
  2. Skicka en skriftlig anmälan (till info@presslaktaren.se) till styrelsen igen. Om styrelsen anser att störningen är allvarlig så skickas en anmodan till rättelse till berörd lägenhetsinnehavare.
  3. Om det inte hjälper att prata med grannen och problemet återkommer flertals gånger så kan du göra en anmälan till Svenska störningsjouren via telefonnummer 08-568 214 00.

OBS! Ovan punkter måste följas för att felaktig utnyttjande av jourservicen inte utnyttjas. Du som anmälare måste ha skriftliga redogörelser som skickas till styrelsen innan du ringer störningsjouren, annars debiteras du som anmälare. Vi ber er uppmärksamma att kostnaden för Svenska störningsjouren uppgår till 3 000 kr per utryckning.

OBS! Vid misstanke om pågående brott, ring istället polis 112.

I din skriftliga anmälan ska du så detaljerat som möjligt beskriva vad störningen består av:

  • Från vilken lägenhet störningen kommer och gärna uppgift om namn på den som stör eller namnet som finns på dörren.
  • Datum och ungefärliga klockslag för när störningen uppkommit
  • Hur länge det har pågått
  • Hur störningen upplevs från din lägenhet eller från där du befunnit dig.

När styrelsen har tagit emot din anmälan görs först en bedömning om hur allvarlig störningen är. När bedömningen är klar och det konstaterats att det är en tillräckligt allvarlig störning skickas en ”Anmodan att vidta rättelse” till den som stör (den som äger lägenheten).

Du som klagat får en bekräftelse på vilken åtgärd som vidtagit.

När du anklagats för att störa

Om du fått ett brev från styrelsen om att någon anmält en störning från din lägenhet eller från en person i ditt hushåll får du gärna höra av dig till styrelsen och förklara vad som har hänt.

Det finns många exempel på boende som ansett sig felaktigt anklagade. Hör av dig och berätta, störningen kanske egentligen kommer från en annan granne?

Den dag du ska ha fest eller den gången du under längre tid skall renovera din lägenhet rekommenderar vi att du informerar dina närmaste grannar.