Styrelsen

Styrelsen väljs varje år av föreningsstämman. Denna hålls normalt i slutet av maj månad.
Styrelsen sammanträder en gång i månaden och arbetar bl.a. med att fastställa årsavgifter,
fatta beslut om budget och underhåll, följa upp kostnader och avtal, godkänna nya medlemmar.

För komma i kontakt med styrelsen kan du mejla info@presslaktaren.se.
Du kan även lägga ditt ärende i föreningens brevlåda vid entrén på plan 1.

2019-05-24
Ordförande
Gunilla Birkestad

Ledamöter
Andia Fallah
Christian Vesterkvist
Sven Kostic
Vincent De La Rosée

Suppleanter
Aidin Shafti
Danny Huerta