Styrelsen

Styrelsen väljs varje år av föreningsstämman. Denna hålls normalt i slutet av maj månad.
Styrelsen sammanträder en gång i månaden och arbetar bl.a. med att fastställa årsavgifter,
fatta beslut om budget och underhåll, följa upp kostnader och avtal, godkänna nya medlemmar.

För komma i kontakt med styrelsen kan du mejla info@presslaktaren.se.
Du kan även lägga ditt ärende i föreningens brevlåda vid entrén på plan 1.

2022-05-23
Ordförande
Niroch Nawzad

Ledamöter
Christian Vesterkvist
Gais Harch
Sven Kostic
Felix Östlund

Suppleanter
Min Zou
Camilla Hy
Mohsen Kavosi Rozbahani
Rut Semere